617135 Elektronická prihláška na vzdelávanie

Prihláška na vzdelávanie

Milé kolegyne, vážení kolegovia!

Dostávate do rúk aktualizovaný zoznam akreditovaných vzdelávacích programov Metodicko-pedagogického centra (MPC) obsahujúci ponuku programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Programy sú orientované na rozvoj vašich profesijných kompetencií, na podporu tvorby programov výchovy a vzdelávania.


Ako postupovať

Prihlášky je potrebné odovzdať okrem elektronickej formy aj v papierovej podobe, čo je možné priamo na týchto stránkach. Keď svoju prihlášku vyplníte, budete si ju môcť uložiť alebo vytlačiť.Vytlačenú prihlášku je potrebné podpísať (Vami aj riaditeľom vašej školy), a poslať na našu adresu. Bez papierovej verzie prihlášky vás nemôžeme zaradiť do vzdelávania.Pokiaľ nebude Vaša prihláška podpísaná riaditeľom, je nutné k prihláške priložiť aj: kópiu diplomu (ak máte stredoškolské vzdelanie – kópiu maturitného vysvedčenia) a potvrdenie o zamestnaní.

Každá prihláška má svoje vlastné, unikátne číslo pod ktorým je vedená. Tá vaša súčasná má číslo 617135.Ak nám chcete poslať viac ako 1 prihlášku na vzdelávanie,skontrolujte si prosím, či majú rozdielne čísla, inak sa elektronicky prihlásite len na 1 program. Stránky vám v kroku 4 umožnia podať ľubovoľné množstvo prihlášok s rôznymi číslami, pričom nebudete musieť vypisovať svoje osobné údaje viac krát. Ak vypĺňate zo školy, dbajte prosím aj na to, aby ste po skončení práce na vašej prihláške, po tom ako ju vytlačíte, klikli na "prajem si ukončiť prácu na svojej prihláške", čím zabránite tomu, aby na tom istom počítači niekto "opravil" vašu prihlášku na svoje meno. Po korektnom ukončení vám už do nej nikto omylom nezasiahne.
Máte heslo od technickej podpory?

Ak ste mali problém s tlačením prihlášky, ohľadom ktorého ste kontaktovali technickú podporu, zadajte do nasledujúceho poľa heslo, ktoré vám bolo pridelené. Zobrazí sa vám vaša prihláška vo verzii pre tlač.